تاسیس سال 1383afarinlaw.com
امور قراردادها

امور قراردادها

وکیل امور قراردادها ، وکیل قرارداد ، ارائه مشاوره حقوقی و قبول وكالت دادگستری وانعقاد، اجرا و پشتيباني كليه دعاوی و مسائل راجع به قراردادها از قبی

مشاوره در زمينه انعقاد كليه قراردادهاي عمومي و خصوصي
- پشتيباني اجراي قراردادها مستمد
- طرح ودفاع از كليه دعاوي راجع به قراردادهاي مربوط به مشارکت مدنی يا هر نوع قرارداد حاوی تعهد
- مشاوره در زمينه تفسير و توصيف قراردادها
- قبول واجراي داوری در قراردادها

و ساير دعاوی ومسائل مربوط به قراردادهاکلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه حقوقي بین المللی دادآفرين عدل می باشد . استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز است.
www.afarinlaw.com
Top