تاسیس سال 1383afarinlaw.com
اجرای احکام و اسناد

اجرای احکام و اسناد

پيگيري اجراي كليه احكام و اسناد داخلي وخارجي از قبيل:

اخذ اجرائيه ثبتي در مورد مهريه - اخذ اجرائيه ثبتي در مورد چك بلامحل - اجراي احكام محاكم داخل ايران - اجراي احكام دادگاههاي خارجي - اجراي اسناد تنظيم شده در خارج از كشور

وبه طوركلي مسائل راجع به اجراي احكام و اسناد.کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه حقوقي بین المللی دادآفرين عدل می باشد . استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز است.
www.afarinlaw.com
Top