تاسیس سال 1383afarinlaw.com
دعاوی تجاری

دعاوی تجاری

ارائه مشاوره حقوقي وقبول وكالت دادگستري در زمينه طرح يا دفاع از كليه دعاوي تجاري از قبيل
مشاوره در تأسيس انواع شركت هاي تجاري
- مشاوره در تدوين اساسنامه وشركتنامه
- مشاوره حقوقي به مديران شركت هاي تجاري (به طور موردي و مستمر)
- طرح ودفاع از دعاوي راجع به شركتهاي تجاري از جمله – ورشكستگي – انحلال - ابطال تصميمات هيأت مديره یا مدير عامل
- مطابه وجوه كليه اسناد تجاري
- مشاوره واجراي داوري در زمينه اختلافات شركاء واختلافات شركت با شخص حقيقي تاجر يا طرف قرارداد

و ساير دعاوي ومسائل راجع به تجار،شركتها و عمليات تجاريکلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه حقوقي بین المللی دادآفرين عدل می باشد . استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز است.
www.afarinlaw.com
Top