تاسیس سال 1383afarinlaw.com
دکتر سیامک گودرزی

دکتر سیامک گودرزی

تحصيلات :

 ليسانس فقه و مباني حقوق اسلامي 1371 دانشگاه علوم اسلامي رضوي مشهد

فوق ليساني حقوق جزا و جرم شناسي 1379 دانشگاه شهيد بهشتي

فوق ليسانس روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي دانشگاه پورتسموت انگلستان1382

دكتراي جرم شناسي دانشگاه پورتمسوت انگلستان 1387

 سوابق كاري در ايران:

 داديار دادسراي عمومي شهرضا 1371-1372

دادرس دادگاه عمومي بخش دولت آباد1372-1374

رئيس دادگاه عمومي دولت آباد 1374-1376

دادرس دادگاه عمومي كرج 1376-1377

دادرس دادگاه عمومي تهران 1377-1379

مشاور حقوقي چندين شركت 1377-1379

 سوابق كاري در انگلستان :

 مشاور حقوقي 1380-1384

استاديار دانشگاه پورتسموت 1384-1385

مدير شركت ILBS (موسسه بين المللي راهكار هاي حقوي و تجارت) 1385-1386

مدیر چندین شرکت و پروژه تجاری در ایزان

مدیر گروه Open Iran

رياست كالج اسپينكر كالجکلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه حقوقي بین المللی دادآفرين عدل می باشد . استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز است.
www.afarinlaw.com
Top